Bilişim Suçları Ankara

Bilişim Avukatı

İnternet suçları hangileridir? Çağımızda en fazla artış gösteren davalar bilişim suçları davalarıdır. Bir fiilin cezalandırılabilmesi için ceza yasasında düzenlenmiş olması zorunludur. Ceza yasasında mevcut olmayan bir eylemden dolayı vatandaşlar cezaya çarptırılamaz. Bu söylenenler ışığında, sahte kredi kartı üretmek mevzuatta bilişim suçu olarak düzenlenmiştir.

Sanal ortamda işlenen suçlar tablet üzerinden gerçekleştirilebilir. Bilişim suçlarını işleyenlerin belirlenmesi özel çaba gerektirir. Bu yüzden şüphelilerin bu işlerde uzman kolluk güçleri tarafından soruşturulması lüzumludur. Ankarada bilişim suçlarıyla mücadele maksadıyla kurulmuş emniyet birimleri bulunmaktadır. Dolayısıyla Ankara bölgesinde şüphelilere ulaşmak daha hızlı olur. Şüphelilerin tespit edilmesinden sonra mahkeme evresine geçilir. Bu evrede bilişim hukuku avukatlarının etkisi Bu yazıyı oku çoktur. Alanında deneyimli bir avukat kovuşturmanın bu evresinde arzu ettiğiniz kararı almanızda çok fazla katkısı olabilir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Bilişim Suçları Ankara”

Leave a Reply

Gravatar